Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości 

,,Bezpieczeństwo przede wszystkim”

16 października 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku  po raz kolejny gościliśmy policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję porozmawiać z policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem, o pozycjach obronnych w przypadku kontaktu ze zwierzętami (psem) oraz o skutkach nieodpowiednich zabaw. Nasi Goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówili sposoby unikania lub ich pokonywania. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien nosić. Z okazji spotkania wszystkim uczniom edukacji wczesnoszkolnej zostały wręczone odblaski ufundowane przez PZU.

W trakcie lekcji dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania. Policjanci poinformowali także uczniów, że nie należy ufać osobom, z którymi zawieramy znajomości poprzez Internet, że  nie należy przyjmować niczego od osób obcych oraz o tym, gdzie należy zwrócić się o pomoc w razie, gdyby taka sytuacja miała miejsce.

Spotkania były interesujące i pouczające, a przekazana wiedza teoretyczna z pewnością znajdzie  zastosowanie w praktyce. Na zakończenie spotkania uczniowie edukacji wczesnoszkolnej  wręczyli laurkę w podziękowaniu za piękną lekcję o bezpieczeństwie.

Marzanna Kraska