Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości 

Wyjazd do teatru

 

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej 27 listopada 2018r. uczestniczyli  w przedstawieniu  o tematyce patriotycznej pt.,,Kto Ty jesteś".  Postawione w tytule pytanie -,, Kto Ty jesteś "- odsyła oczywiście do wiersza Władysława Bełzy ,, Katechizm polskiego dziecka", który to wiersz widzowie spektaklu z wielkim zaangażowaniem recytowali . Na dużym ekranie wyświetlane były filmy przedstawiające trudne dzieje naszej ojczyzny. Dzieci z zaciekawieniem oglądały piękne nasze tańce narodowe- Poloneza, Mazura  i Krakowiaka w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego ,,Leszczynianie". Cała widownia wspólnie zaśpiewała ,,Hymn Polski", ,, Rotę" i  ,,Warszawskie dzieci" . Ze wzruszeniem wysłuchali pieśń powstańców .,,Dziś idę walczyć mamo". To  wyjątkowe spotkanie okazało się doskonałą, ciekawą lekcją historii dla każdego  z nas. Dzieci pełne wrażeń w drodze powrotnej jeszcze raz dzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat spektaklu.