Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 

III Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej

„Ojczyzno ma”

 

Dnia 20 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku odbył się III Powiatowy Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Ojczyzno ma”. Honorowy Patronat nad konkursem sprawował Wójt Gminy Puchaczów.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań młodego pokolenia Polaków pieśnią i piosenką patriotyczną, poszerzenie edukacji patriotycznej
o prezentację działań o charakterze artystycznym, upowszechnianie historii naszego kraju poprzez piosenki i pieśni oraz stworzenie uczniom możliwości zdrowego współzawodnictwa.

W konkursie udział wzięło 36 osób osób z 9 szkół Powiatu Łęczyńskiego.

Usłyszeliśmy zarówno popularne pieśni patriotyczne jak i mniej znane piosenki. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom umiejętności wokalnych.

Po wysłuchaniu występów konkursowych jury w składzie: Marzena Wiącek – przewodnicząca, Wanda Kot, Katarzyna Król, wyłoniło laureatów:

w kategorii klas I – III

I miejsce – Zuzanna Sacawa – Szkoła Podstawowa w Puchaczowie

II miejsce – Helena Słowik – Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej

III miejsce – Wiktoria Kopeć – Szkoła Podstawowa w Jaszczowie

Wyróżnienia otrzymali – Oliwia Kawalec – Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej, Kacper Oleś – Szkoła Podstawowa w Nadrybiu

 

w kategorii klas IV – VI

I miejsce – Oliwia Sermanowicz – Szkoła Podstawowa w Puchaczowie

II miejsce – Anna Kucybała – Szkoła Podstawowa w Ostrówku

III miejsce – Martyna Buch - Szkoła Podstawowa w Ostrówku

wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

Aleksandra Barczak – Szkoła Podstawowa w Milejowie, Amelia Zielińska – Szkoła Podstawowa w Milejowie

 

w kategorii klas VII – VIII

I miejsce – Daria Harmasz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej

II miejsce – Emilia Baran – Szkoła Podstawowa w Jaszczowie

III miejsce – Julia Błaszczak – Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej

Wyróżnienia otrzymali – Karolina Wójcik – Szkoła Podstawowa w Łańcuchowie, Julia Jarząbek – Szkoła Podstawowa w Białce

Następnie wręczono nagrody i dyplomy dla laureatów.

Serdeczne podziękowania składamy panu Adamowi Grzesiukowi Wójtowi Gminy Puchaczów za objęcie patronatem naszego przeglądu.

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy młodych wokalistów za rok.

 

Elżbieta Filipiak

Katarzyna Król