Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 

InterRisk TU SA.

Vienna Insurance Group

Centrala 77                                                                                                                                                                                                                                                                                   InterRisk

ul. Nowakowskiego 22, 00-668 Warszawa tel. (22) 575 25 25, fax. (22) 575 25 25   VIENNA INSURANCE GROUP

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr

01/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku.

INFORMACJE O UBEZPIECZAJĄCYM

 

Nazwa ubezpieczającego:                                  ZS OSTRÓWEK

Przewidywana liczba osób do ubezpieczenia:  275

Okres ubezpieczenia:                                      12 miesięcy

UBEZPIECZENI: dzieci, uczniowie, studenci i SZKOŁA W OSTRÓWKU pracownicy:


ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: OPCJA PODSTAWOWA

Rodzaj świadczenia

Suma ubezpieczenia

Wysokość świadczenia w %

Wysokość świadczenia w zł

1

Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW

20 000,00 zł

dodatkowo 100% SIJ

40 000 zł (łącznie ze świadczeniem z kt2

2

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu

100% SU

20 000 zł

3

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

100% SU

20 000 zł

4

Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu -1% SIJ

200 zł

5

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej

do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł

do 6 000 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe do 200 zł

6

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW

do           SU

do 6 000 zł

7

Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie

jednorazowo 1 % SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku ukąszenia, pokąsania

200 zł lub 400 zł

8

Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy

jednorazowo 20% SIJ

4 000 zł

9

Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW

jednorazowo 10% SU

2 000 zł

10

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

jednorazowo 1% SIJ

200 zł

11

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

jednorazowo 1% SIJ

200 zł

12

Zatrucłe pokarmowe iub nagłe zatrucie gazami, oądż porażenie prądem lub iorunem

jednorazowo 5% SU

1 000 zł

13

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, tokso lazmoza, wścieklizna

jednorazowo 5% SIJ

1 000 zł

OPCJE DODATKOWE

 

Opcja Dodatkowa DI - śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

20 000 zł

100% SU

20 000 zł

Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

3 000 zł

Il stopień - 10% SIJ; III stopień - 30% SIJ; IV stopień -       SU

300 zł lub 900 zł lub 1 500 zł

Opcja Dodatkowa D3 - odmrożenia

3 000 zł

Il stopień -    SIJ; III stopień - 30% SU; IV stopień - 50% SIJ

300 zł lub 900 zł lub 1 500 zł

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

10 000 zł

1% SU za każdy dzień (świadczenie płatne od 1 dnia pod warunkiem pobytu w szpitalu minimum

3 dni

100zł

Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby

10000zł

1% SU za każdy dzień (świadczenie od 3-go dnia pobytu)

100zł

Opcja Dodatkowa D6 - Poważne choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych o anów

2 000 zł

100% SU

2 000 zł

Opcja Dodatkowa DIO - koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

4 500 zł

do 100% SIJ podlimit na rehabilitację 1 000 zł

do 4 500 zł

Opcja Dodatkowa DII - czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy w wyniku NW

3 000 zł

1% SIJ za każdy dzień

30zł

Opcja Dodatkowa DI 2 - zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

1 000 zł

100% SU

1 000zł

Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

1 000 zł

do 100% SU, max. 300 zł za jeden ząb

do 1 000 zł

Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku

200 zł

do 100% SU

200 zł

Opcja Dodatkowa D15 - Assistance EDU PLUS (korepetycje, pomoc psychologa, pomoc informatyczna, pomoc medyczna)

5 000 zł

świadczenia zgodnie z OWU

zgodnie z OWIJ

Opcje dodatkowe DI 8 - Koszty leków

500 zł

świadczenie zgodnie z OWIJ

do 500 zł

Opcja Dodatkowa D 19 - Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego

2 500 zł

do 100% su

do 2 500 zł

Opcja Dodatkowa D20 - Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy

1 500 zł

do 100% SIJ, w tym: a) zdiagnozowanie boreliozy do 1 000 zł, b) wizyta u lekarza do 150 zł, c) badania diagnostyczne do 150 zł, d) an io kotera ia do 200zł

do 1 500 zł

Opcja Dodatkowa D22 - Koszty opłaconej wycieczki szkolnej

500 zł

do 100% SU

do 500 zł

Opcja Dodatkowa D24 - Opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu

5 000 zł

1% SU za każdy dzień (świadczenie od 1-go dnia pobytu w szpitalu, jeśli min. 3 dni pobytu w italu max. za 15 dni b w italu

50 zł

SKŁADKA

Łączna składka za osobę (PLN) 43,00 zł