Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Regulamin korzystania w akcji „Kosz pełen książek”

prowadzonej przez Filię Biblioteki w Ciechankach

skierowanej do dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechankach

 1. W akcji biorą udział dzieci uczęszczające do Przedszkola w Ciechankach.
 2. W akcji biorą udział dzieci zapisane do Filii Biblioteki w Ciechankach.
 3. Akcja polega na wypożyczaniu raz w tygodniu (piątek) do domu jednej książki przez dziecko, a następnie zwróceniu tej książki po upływie (max 1 miesiąca).
 4. Książki będą wypożyczane w wydzielonym pomieszczeniu Przedszkola w Ciechankach.
 5. Przyniesione przez bibliotekarza książki do przedszkola  będą wypożyczane po upływie okresu kwarantanny (5 dni).
 6. Zwracane przez dzieci książki będą odkładane we wskazane przez bibliotekarza miejsce i będą podlegały kwarantannie (5 dni).
 7. Dzieci nie będą mogły samodzielnie wybierać książek. Wskazaną książkę przez dziecko podaje bibliotekarz.
 8. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić lub zwrócić inną o równej lub większej wartości.
 10. Na stanowisku wypożyczeń może przebywać tylko jedno dziecko. Pozostałe dzieci oczekujące powinny zachować bezpieczną odległość.
 11. Bibliotekarz zobowiązuje się do zasłaniania nosa i ust maseczką lub przyłbicą oraz do używania rękawiczek jednorazowych.
 12. Dzieci z objawami chorobowymi nie powinny brać udziału w akcji.