Naszą witrynę przegląda teraz 74 gości 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrówku w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku i Przedszkole w Ciechankach, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: www.spostrowek.plhttp://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu zakładka Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrówku.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrówku.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronach informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.
  • Zamieszczone na stronach dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane lub muszą być udostępnione w formie otrzymanej od podmiotów zewnętrznych.
  • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
  • Na stronach internetowych znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących.
  • Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego bądź jakiegokolwiek podpisu.

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jarosław Burkiet
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
telefon: 81 75 76 485
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny to dwa budynki:

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku, Ostrówek 154

Do budynku szkoły prowadzą 4 wejścia, 3 od strony południowej i 1 od strony wschodniej. Jedno wejście od strony południowej (przy hali sportowej i wejście od wschodu nie stwarzają barier architektonicznych (zintegrowany podjazd dla osób niepełnosprawnych, drzwi dwuskrzydłowe). Pozostałe wejścia stwarzają bariery architektoniczne (schody). Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na terenie szkoły są miejsca parkingowe bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach na parterze budynku dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, stołówka, hala sportowa, toaleta). Do części pomieszczeń prowadzą schody, które ograniczają dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek nie posiada windy – trzy kondygnacje.

W budynku nie ma pętli indukcyjej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pracownicy obsługi mogą udzielić pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W odległości 100 metrów od szkoły znajduje się przystanek autobusowy.

 

Przedszkole w Ciechankach, Ciechanki 66

Do budynku przedszkola prowadzą 2 wejścia, 1 od strony południowej i 1 od strony zachodniej. Wejścia do przedszkola nie stwarzają barier architektonicznych (zintegrowany podjazd dla osób niepełnosprawnych, drzwi dwuskrzydłowe). Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na terenie przedszkola są miejsca parkingowe z wydzielonym jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach na parterze budynku dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, stołówka, gabinet wicedyrektora, toaleta). Do części pomieszczeń prowadzą schody, które ograniczają dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek nie posiada windy – budynek parterowy z poddaszem uzytkowym.

W budynku nie ma pętli indukcyjej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pracownicy obsługi mogą udzielić pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku.

W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.