Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Projekt ekologiczny: „My młodzi zmieniamy świat. Szkoła dla przyrody”

realizowany w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku.

 

Świadomość zmian, jakie następują w środowisku w wyniku działalności człowieka zmotywowała grupę nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku do napisania projektu ekologicznego: „My młodzi zmieniamy świat. Szkoła dla przyrody”. W ramach projektu realizowane są zadania własne, a także programy udostępnione przez fundację Nasza Ziemia, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.  Obserwacje najbliższego otoczenia i rozmowy z uczniami i ich rodzicami przekonały, że stan środowiska naturalnego jest dla wielu osób bardzo ważny.

Projekt jest skierowany do pracowników i uczniów naszej szkoły oraz ich rodziców, a także okolicznych mieszkańców.

Cele, zadania i treści zawarte w projekcie są zgodne z podstawą programową oraz      z Planem Rozwoju Szkoły oraz z Programem Profilaktyczno- Wychowawczym Szkoły.

Cel projektu: Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko. Uwrażliwienie młodych ludzi na piękno przyrody oraz znaczenie czystego środowiska dla ich zdrowia. Uświadomienie uczniom, że sami mogą przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez różnorodne działania.

Zadania:

1.            Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań przyrodniczych i nawyków czytelniczych.

2.            Podnoszenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia.

3.            Kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania z zasobów Internetu i zbiorów bibliotecznych.

4.            Kształtowanie właściwych postaw ekologicznych.

5.            Ukazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka.

6.            Ukazanie mechanizmów i skutków niekorzystnych zmian w środowisku.

7.            Projektowanie i przeprowadzanie różnych badań i obserwacji.

8.            Podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu.

9.            Przekazywanie systemu pozytywnych ekologicznych wartości ludziom z najbliższego otoczenia.

 

 

Formy działań:

 1. 1. Czysty las – wspólna sprawa
 • We współpracy z rodzicami uczniów oraz Urzędem Gminy w Puchaczowie sprzątanie lasu wzdłuż ścieżki rowerowej Ostrówek – Ciechanki.
 • We współpracy z leśniczym rozmieszczenie wzdłuż ścieżki rowerowej plakatów wykonanych przez uczniów dotyczących niezaśmiecania najbliższego otoczenia.
 • Propagowanie rodzinnych wycieczek rowerowych i pieszych po najbliższej okolicy.
 • Przygotowanie przez uczniów prezentacji na temat znaczenia lasu dla przyrody, gospodarki człowieka oraz zagrożeń wynikających z działalności człowieka.
 1. Propagowanie obserwacji przyrodniczych w ramach projektu Zbliżamy się do ptaków z naszego sąsiedztwa - lekcje w ramach współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków.
 2. Realizacja programów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia
 • Uczniowskie ekonawyki – program dla uczniów klas I-VI
 • Czysta Ziemia – Ekodedektywi na tropie domowych nawyków; Program dla uczniów klas VII-VIII.

 

 1. Tajemniczy ogród dla pszczół i dzikach zapylaczy projekt: Kampania „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” organizowany przez Urząd Marszałkowski  Województwa Lubelskiego
 • Udział uczniów w konkursie plastycznym.
 • Zaplanowanie i utworzenie ogrodu przyjaznego dla pszczół w oparciu o:
  - rośliny, w tym kwiaty, drzewa i krzewy miododajne,

- elementy wyposażenia ogrodu, takie jak domki i poidełka dla owadów.