Naszą witrynę przegląda teraz 72 gości 
,,Wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić."

Takie hasło towarzyszyło dzieciom z oddziału pierwszego, które po długim oczekiwaniu 17 czerwca 2021 roku złożyły ślubowanie i zostały pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku.

Ceremonia miała miejsce na sali gimnastycznej w obecności dyrekcji, rodziców, uczniów oddziału drugiego, trzeciego i ich wychowawców. Uroczystość rozpoczęła Pani dyrektor Małgorzata Marcinek witając zebranych, szczególnie gorąco przywitała bohaterów uroczystości. Został wprowadzony poczet sztandarowy, następnie  pierwszoklasiści przystąpili do prezentacji programu artystycznego, który był przygotowany przez wychowawcę Halinę Cieślik. Zaprezentowali w nim swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Nikt z zaproszonych gości nie miał wątpliwości, że dzieci są gotowe, by złożyć uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Po ślubowaniu uczniowie zostali pasowani przez Panią dyrektor Małgorzatę Marcinek na ucznia przy pomocy symbolicznego ołówka, a Pan wicedyrektor Jarosław Burkiet wręczył pierwszy ważny dokument, jakim jest legitymacja szkolna. Akt ten został potwierdzony odciskiem palca złożonym przez każdego ucznia na Akcie Pasowania. Rodzice z Rady Rodziców przekazali uczniom pamiątkowe dyplomy, słowniki ortograficzne i rożki ze słodyczami.

Na koniec uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor życząc pierwszoklasistom wielu sukcesów w nauce.