Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Czy potrafisz ratować życie?

16.09.2022 r. uczniowie klas I-III wzięli udział w warsztatach ratowniczych, które miały na celu przygotować uczniów do udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej. Warsztaty prowadziła absolwentka naszej szkoły obecnie lekarz Kamila Gorczyca. Podczas pokazów uczniowie mogli poczuć się jak mali ratownicy. Poznali procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia, obserwowali czynności ratownicze. Utrwalali poznane już wcześniej numery alarmowe: 112, 999, 998, 997. Wszyscy uczestnicy z wielką chęcią i zaangażowaniem brali udział w tym wydarzeniu. Prowadząca wyświetliła prezentację, na której pokazała jak możemy bezpiecznie podjąć pierwszą pomoc. Każdy uczestnik miał możliwość wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej na ,,fantomach”. Po części praktycznej pani Kamila pokazała uczniom jak zakłada się fachowo szew chirurgiczny. W końcowej części spotkania pani doktor przygotowała ,,balonowy” zestaw pytań, na który odpowiadali uczestnicy spotkania. Za prawidłową odpowiedź uczniowie otrzymywali drobne nagrody. Warsztaty spotkały się z dużym entuzjazmem uczniów, którzy chętnie brali aktywny udział w zajęciach. Wyrazili zadowolenie z możliwości powtórzenia wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy. Pod czujnym okiem pani Kamili uczniowie mogli samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. W efekcie uczniowie objęci powyższym szkoleniem już od najmłodszych lat oswajają się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią wezwać prawidłowo pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzięki powyższym zajęciom uczymy odpowiedzialności za siebie i innych. Dziękujemy bardzo pani Kamili za interesujące i bardzo ważne zajęcia.

Marzanna Wróbel-Kraska