Naszą witrynę przegląda teraz 84 gości 
Muzyka nierozerwalnie łączy się z ruchem . Korelacja tych dwóch elementów wpływa nie tylko na rozwój fizyczny ale i psychiczny . Dostrzeżenie ruchu i muzyki w wychowaniu fizycznym stwarza szansę upowszechnienia i wzbogacenia takich form ruchu jak zabawy ze śpiewem przy muzyce , tańce. Fantazję dziecka i ekspresję w zabawie potęguje muzyka , która potrafi wywołać u różnych dzieci różne odczucia . Zabawy ze śpiewem wpływają korzystnie na kształtowanie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej . Sprzyjają również dobremu nastrojowi , wyzwalają radość , odprężają psychicznie. Zabawy taneczne przygotowują do nauki tańców , jako najbardziej złożonych form ruchowych .Podstawowymi elementami w zabawie tanecznej są: bieg , podskoki. Istotą tańca jest jego funkcja kształcąca pamięć ruchową i jego walory artystyczne . Przez taniec człowiek uczy się wytrwałości , współpracy w zespole i pracy nad sobą .Dzieci bardzo chętnie uczą się podstawowych kroków tańca. Dlatego na lekcjach wychowania fizycznego zapoznajemy uczniów z podstawowymi figurami krakowiaka, tworząc proste układy. W naszej szkole odbywa się dużo uroczystości z różnych okazji. To też uczniowie maja możliwość zaprezentowania tańca na forum szkoły. Uczniowie klasy II i III zaprezentowali „Trojaka” na akademii z okazji Górniczego Święta. Natomiast Krakowiaka zaprezentują z okazji Dnia matki.

konspekt z zajęć

konspekt z zajęć