Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 
Aktywność ruchowa jako warunek pozytywnego pojmowania zdrowia jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka w każdym okresie życia, a szczególnego znaczenia nabiera w dzieciństwie kiedy jest niezbędna do prawidłowego rozwoju. Tymczasem kondycja biologiczna i sprawność fizyczna dzieci w wieku szkolnym budzi wiele kontrowersji i nie jest po prostu dobra. Głównymi przyczynami takiego stanu jest styl życia i niedostateczna aktywność ruchowa, która uważana jest za podstawowy stymulator rozwoju psychosomatycznego i główny czynnik fizycznego oddziaływania. Dużą rolę w tym zakresie odgrywają nauczyciele wychowania fizycznego. Aby uczniowie chcieli ćwiczyć, a także uprawiać sport muszą być prowadzone ciekawe zajęcia lekcyjne. Jeżeli w-f jest monotonny to nudzi najbardziej nawet sprawne dzieci. Dlatego staramy prowadzić różnorodne zajęcia sportowe z przyborami typowymi jak i nietypowymi, które później dzieci mogą wykorzystać w zabawach w czasie wolnym od zajęć. Taka forma pracy bardzo sprawdziła się w naszej szkole. Na ponad stu uczniów z klas I-VI nie mamy ani jednego dziecka, które ma dłuższe zwolnienie lekarskie.

konspekt z zajęć

konspekt z zajęć