Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 
13 maja 2014 r. odbyły się otwarte zajęcia godziny wychowawczej „JAK ROZWIJAĆ ZDOLNOŚĆ UCZENIA SIĘ?” W zajęciach wzięli udział rodzice uczniów klasy 5. Wychowawca klasy – pani Maria Baryła przygotowała ćwiczenia na poszerzenie pola widzenia, pobudzające wyobraźnię twórczą, zdolność kojarzenia, ekspresję słowną oraz twórcze rozwiazywanie problemów. Dzieci wspólnie z rodzicami rysowały gwiazdę po śladzie widoczną w odbiciu lustrzanym. Próbowały uwolnić się z więzów. Zabawa ta była przykładem twórczego rozwiązywania problemu.


konspekt zajęć