Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

Regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej w Ostrówku

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
 • wypożyczając je do domu,
 • czytając lub przeglądając na miejscu.
 • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych.
 1. Dostęp do zbiorów jest wolny dla nauczycieli i młodszych dzieci z klas 1-3. Uczniom z klas starszych książkę podaje bibliotekarz. Przeglądane dokumenty należy odkładać w to samo miejsce bądź oddać je bibliotekarzowi.
 2. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.
 3. Do domu można wypożyczyć czasopisma.
 4. Z programów multimedialnych można korzystać na miejscu lub w pracowni komputerowej.
 5. Zasady korzystania z komputera określa osobny regulamin.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek. Uczniowie przygotowujący się do konkursów a także nauczyciele mogą wypożyczać większą liczbę książek (max. 10).
 7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

10.  Pod koniec roku szkolnego książki (inne dokumenty) powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

11.  W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości albo wpłacić jej równowartość na konto Rady Rodziców po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

12.  W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

13.  W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i nie przeszkadzać innym czytelnikom.

 

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

w Szkole Podstawowej w Ostrówku

 1. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej czynne jest w godzinach otwarcia biblioteki. Z Centrum mogą korzystać czytelnicy biblioteki.
 2. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do realizacji celów edukacyjnych.
 3. Korzystanie z komputerów, programów multimedialnych i Internetu jest bezpłatne.
 4. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera, bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy użytkownikowi.
 5. Komputery włącza i wyłącza bibliotekarz.
 6. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
 7. Czas pracy wynosi 1 godzinę, może on być skrócony do 30 minut w przypadku większej liczby oczekujących.
 8. Zabrania się instalowania własnych programów i dokonywania zmian w już istniejących ustawieniach systemowych i oprogramowaniu.
 9. Można tworzyć i zapisywać pliki tymczasowo we wskazanym przez bibliotekarza katalogu. Dane tymczasowe usuwa użytkownik po zakończeniu pracy.

10.  Komputer może być wykorzystywany do przeglądania dyskietek, CD-ROM-ów i płyt DVD z zasobów biblioteki. Korzystanie z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych dozwolone jest wyłącznie po uprzednim ich sprawdzeniu programem antywirusowym.

11.  Korzystanie z ksero i drukarki jest możliwe w przypadku pojedynczych egzemplarzy dokumentów. Drukowanie, kserowanie i skanowanie wykonywane są przez bibliotekarza.

12.  Bibliotekarz ma możliwość sprawdzenia przeglądanych przez uczniów stron.

13.  Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

14.  Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik. Jeśli jest on niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą Rodzice.

15.  W czasie pracy należy zachować ciszę.

16.  W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

17.  Niestosowanie się do niniejszego regulaminu spowoduje zakaz korzystania z Centrum na okres wskazany przez bibliotekarza.