Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 
W ramach współpracy międzyszkolnej dzieci z klasy II-III miały możliwość zapoznania się z budową i obsługą mikroskopu.Poprzez obserwację różnorodnych preparatów: roślinnych i zwierzęcych, dzieci realizowały zadania zawarte w programie ekologiczno- przyrodniczym pt.,,Z przyrodą za pan brat". Zdobyta wiedza będzie użyteczna dla dzieci w dalszych etapach kształcenia. Poznawanie nowych rzeczy i poszerzanie swojej wiedzy sprawiło dzieciom wiele radości i satysfakcji. Dziękujemy p.Marii Baryła - nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Ostrówku - za udostępnienie sprzętu.