Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 
Podczas wycieczki rowerowej w dniu 24.03.2015r. dzieci z klasy 2-3 odwiedziły gród słowiański Chojno-Horodyszcze w Wólce Bieleckiej.Dzieci zapoznały się z wyglądem grodu wieloczłonowego. Oglądały: fosy, bramę wieżową, ostrokół, umocnienia ziemno- drewniane.Wewnątrz grodu oglądały:studnię o konstrukcji zrębowej, półziemianki, budynek muzeum z kolekcją replik sztuki wczesnośredniowiecznej,oraz piec chlebowy.Następnie poznały wygląd grodu pierścieniowego na wodzie, sposób budowy dawnej przeprawy przez rzekę i rekonstrukcję cmentarzyska kurhanowego. Największą radość sprawiła im możliwość bliższego zapoznania się z elementami uzbrojenia i ubioru dawnych Słowian.