Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 
W ogólnopolskiej olimpiadzie wiedzy ARCHIMEDES.PLUS-MATEMATYKA.PLUS wzięli udział dwaj uczniowie z klasy III: Hubert Lechowski i Łukasz Wróbel. Celem konkursu było pobudzenie aktywności uczniów w zakresie matematyki, a także sprawdzenie posiadanej przez nich wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Każdy uczestnik konkursu otrzymał te same zadania- wspólne dla danej kategorii wiekowej. Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów na 25 zadań. Jeden błąd to utrata 4 punktów. Uczniowie klasy III odnieśli sukces, ponieważ obydwaj zdobyli tytuł laureata.
Łukasz Wróbel- laureata I stopnia zdobywając 96 punktów na 100, a Hubert Lechowski- laureata V stopnia zdobywając 80 punktów na 100.
Godnym podkreślenia jest również fakt, że Łukasz Wróbel był również laureatem III stopnia w sesji jesiennej konkursu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.