Naszą witrynę przegląda teraz 89 gości 

„DO KRAINY WIEDZY DRZWI WAM OTWIERAMY”

Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem dla dziecka i jego rodziny. Dzieci poznają nowe środowisko, jakim jest szkoła. Muszą sprostać nowym wymaganiom.  Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia. Uroczystość, odbyła się 20 października 2015r. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter.


Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować program artystyczny i złożyć uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Do uroczystości ślubowania uczniowie przygotowywali się pod okiem wychowawczyni Marzanny Kraski od początku roku szkolnego. Uczyli się piosenek, wierszy, poznawali prawa i obowiązki ucznia.

Na uroczystości nie zabrakło też gości, była dyrekcja szkoły, przewodnicząca Rady Rodziców pani Agnieszka Lechowska, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice,  i rodzeństwo pierwszaków. Następnie uczniowie zaprezentowali swój program artystyczny. Mimo dużej tremy wszystko wypadło znakomicie. Kulminacyjnym punktem było włożenie biretów dzieciom przez rodziców oraz uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie uczniowie zostali pasowani przez panią dyrektor Małgorzatę Marcinek  na ucznia przy pomocy symbolicznego ołówka, a pan wicedyrektor Jarosław Burkiet przypiął uczniom plakietkę ,,Jestem uczniem”. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie dyplomów pasowania  i legitymacji szkolnych potwierdzonych symbolicznym podpisem uczniów. Uczeń Kacper Zabłotny przeczytał list do rodziców.

Przedstawiciele rodziców wraz z Przewodniczącą Rady Rodziców wręczyli uczniom na pamiątkę tego wydarzenia książki, a pani dyrektor wyposażyła  w kamizelki odblaskowe. Uczniowie klas starszych w osobie przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego powitali pierwszoklasistów w szkolnej rodzinie i zaoferowali swą pomoc w razie trudności.

Na koniec uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor życząc pierwszoklasistom wiele sukcesów w nauce. Następnie była chwila na pamiątkowe zdjęcia  z przybyłymi na uroczystość gośćmi.  Po uroczystości uczniowie  udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.