Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

Ramowy rozkład dnia w roku szkolnym 2022/2023

 

W grupach dzieci 3 i 4 – letnich

630 – 800 – Zabawy swobodne, obserwacje dzieci, zabawy o charakterze ogólnorozwojowym, poranne zabawy ruchowe

800 – 820 – Zabawy integrujące grupę, stymulowanie nastawienia poznawczego grupy na realizację zadań edukacyjnych

820 – 900 – Przygotowanie do śniadania, śniadanie, czynności higieniczne

900 – 1115 – Realizacja zadań edukacyjnych wspomagających rozwój dzieci, pobyt na świeżym powietrzu, zabawy swobodne

1115 – 1200 – Przygotowanie do obiadu, obiad, czynności higieniczne

1200 – 1300 – Odpoczynek, słuchanie bajek i opowiadań, praca indywidualna

1300 – 1400 – Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna

1400 – 1430 – Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek, czynności higieniczne

1430 – 1630 – Praca indywidualna, zabawy swobodne, prace porządkowe, pobyt na placu zabaw


W grupie 5  i 6-latków

6.30 -  8.00 Zabawy swobodne dzieci, zabawy o charakterze ogólnorozwojowym, poranne zabawy ruchowe.

8.00 – 8.20 Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia poranne, stymulowanie nastawienia poznawczego grupy na realizację zadań edukacyjnych.

8.20 – 8.45 Przygotowanie do śniadania, śniadanie, czynności higieniczne.

8.45 -  11.15 Realizacja zadań edukacyjnych wspomagających rozwój dzieci, pobyt na świeżym powietrzu, zabawy swobodne.

11.15 – 12.00 Przygotowanie do obiadu, obiad, czynności higieniczne.

12.00 – 13.00 Odpoczynek, słuchanie literatury dziecięcej, muzyki klasycznej, realizacja zadań edukacyjnych wspomagających rozwój dzieci, praca indywidualna.

13.00 – 14.00 Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna.

14.00 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek, czynności higieniczne.

14.30 – 16.30 Praca indywidualna, zabawy swobodne, prace porządkowe, pobyt na placu zabaw.

Język angielski – 2 x tyg. 30 minut (wtorek,  czwartek)

Religia  -   2 x tyg. 30 minut (poniedziałek,  środa)

*Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.