Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 

Od połowy września 2016 r. w kl. II-III realizowany był projekt edukacyjny opracowany przez nauczyciela pt ,,Poznajemy tajemnice lasu". Celem projektu było: propagowanie wiedzy o lesie, kształtowanie szacunku dla ojczystej przyrody oraz wyrabianie nawyków proekologicznych u dzieci. Realizacja projektu przebiegała wieloetapowo. W pierwszej fazie projektu prowadzone były rozmowy na temat zmian zachodzących w przyrodzie w okresie jesieni. W Kąciku Książki zorganizowana była wystawa książek i albumów o tematyce przyrodniczej. W ramach projektu dzieci odwiedziły również bibliotekę w Szkole Podstawowej w Ostrówku, gdzie miały okazję utrwalić i poszerzyć swoją wiedzę przyrodniczą na temat roślin i zwierząt występujących w polskich lasach, uczestnicząc w Tygodniu Książki Ekologicznej. Następnie dzieci sformułowały pytania dotyczące lasu, na które będą poszukiwały odpowiedzi. Podczas wycieczki do lasu dokonywały obserwacji w terenie, rozpoznawały i nazywały wybrane drzewa liściaste i iglaste, określały budowę drzewa, mierzyły grubość wybranych drzew, techniką frottage- odciskały na papierze fakturę kory i liści, przez lornetkę dokonywały obserwacji zwierząt żyjących w lesie, bawiły się w ,,Małych badaczy", sprawdzając za pomocą lupy zawartość ściółki leśnej. W szkole podczas zajęć słuchały i rozpoznawały odgłosy lasu nagrane na płycie CD, poznały treść wiersza D. Geller pt„ Las” oraz bajki pt. „Jarzębinka", uczyły się słów piosenki pt.„Leśne duszki, wykonały zielnik z zebranych liści. Dzieci zaprosiły również do współpracy eksperta. Podczas spotkania z myśliwym, pytały zaproszonego gościa o tryb życia leśnych zwierząt, poznały rolę myśliwych w kształtowaniu prawidłowego ekosystemu leśnego. Interesowały ich również zagadnienia związane z kłusownictwem. W celu utrwalenia swojej wiedzy dzieci rozwiązywały zagadki związane z lasem, wykonały gazetki tematyczne pt ,,Jesienny las" i ,,Zwierzęta polskich lasów". Las stały się również inspiracją dla dzieci przy tworzeniu prac plastycznych różnymi technikami. Dzieci wykonały pracę plastyczną pt. „Leśna rodzina", brały udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. ,,Zwierzęta wokół nas", Podsumowaniem projektu był konkurs wiedzy o przyrodzie, opracowanie Kodeksu przyjaciela przyrody oraz wręczenie dyplomów ,,Przyjaciela przyrody".