Naszą witrynę przegląda teraz 305 gości 

W  dniach od 28 listopada do 8 grudnia  br. jak co roku w naszej szkole, była przeprowadzana akcja pt.„Góra  Grosza". Jest to akcja ogólnopolska pod patronatem MEN, w której biorą udział szkoły oraz  przedszkola z całej Polski, a jej organizatorem  jest Towarzystwo „Nasz Dom". Celem tak szczytnej akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom z rodzinnych domów dziecka, na tworzenie nowych domów dziecka oraz na programy terapeutyczne dla dzieci osieroconych, tworzenie grup usamodzielnienia dla młodzieży z domów dziecka, programy szkoleń rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz pomoc dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych realizujących nowatorskie programy wychowawcze. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest uświadomienie dzieciom, że nawet najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. W akcję zaangażowały się dzieci z naszego przedszkola oraz uczniowie z klasy II i III. Zbierano przede wszystkim drobne monety od 1gr do 50gr. Zebrano:1133 monet po 1gr, 808 monet po 2 gr,178 monet po 5 gr., 7 monet po 10 gr, 2 monety po 20 gr. Razem zebrano kwotę 37zł,49gr. Monety liczyły i odpowiednio segregowały dzieci z  klasy II i III (Mały Samorząd Uczniowski), co nie było łatwe i zabrało trochę czasu ze względu na ich ogromną ilość. Po sporządzeniu protokołu, zapakowane odpowiednio monety zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Ostrówku i wraz z kwotą tam zebraną, zostaną przesłane do banku, gdzie trafią na konto organizującego akcję Towarzystwa "Nasz Dom".