Naszą witrynę przegląda teraz 185 gości 

W dniu 10.04.2017r. dzieci z klasy II-III ze Szkoły Filialnej w Zawadowie były z wizytą w Urzędzie Gminy w Puchaczowie. Podczas wizyty miały okazję do zapoznania się z pomieszczeniami oraz zasadami funkcjonowania urzędu. Wizyta w Urzędzie Gminy była jednym z celów realizowanego w szkole projektu edukacyjnego pt. ,,Jestem zdrowy i bezpieczny". Na ręce Pani Sekretarz dzieci przekazały pracę plastyczną pt. ,,Bezpieczna droga do szkoły" oraz złożyły samodzielnie napisane listy do Pana Wójta. W listach tych dzieci opisały miejsca w Zawadowie zagrażające ich zdrowiu lub bezpieczeństwu, licząc na to, że ich sugestie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na wsi.