Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 

Szkolne konkursy przyrodniczo- ekologiczne

 

W klasie czwartej zorganizowany został konkurs wiedzy przyrodniczej. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów. Najlepsi otrzymali bardzo dobrą  oceną cząstkową z przyrody.

W klasach 5-6 zorganizowano konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy przyrodniczej; zainteresowanie uczniów różnorodnością; bogactwem i pięknem świata przyrody; zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy; wykrywanie uzdolnień uczniów, rozwijanie ich zainteresowań; stworzenie możliwości współzawodnictwa. Konkurs przebiegał w 3 etapach. Do eliminacji przystąpili wszyscy uczniowie z klas 5-6, czyli 35 uczniów. Do drugiego etapu przeszło  20 uczniów. Do finału zakwalifikowało się 8 uczniów. Finaliści zostali nagrodzeni nagrodami książkowymi.

Konkursy były organizowane w ramach zadania pn. Edukacja ekologiczna w Gminie Puchaczów „W przyjaźni z przyrodą”

Maria Baryła