Naszą witrynę przegląda teraz 81 gości 

 

Programy obowiązujące na rok szkolny 2023/2024

Praca wychowawczo - dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Codzienne zajęcia realizujemy w oparciu o Program wychowania przedszkolnego

Program Wychowania Przedszkolnego "Drużyna marzeń"- autor Jolanta Wasilewska WSiP

Programy uzupełniające:

Program Preorientacji zawodowej w Przedszkolu w Ciechankach - program własny.

Oraz inne programy wspierające realizowane w miarę potrzeb.

Atmosfera w przedszkolu oparta jest na wzajemnym zaufaniu, szacunku, twórczej aktywności, wiary w sukces każdego dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości, potrzeb i aspiracji edukacyjnych oraz włączeniu rodziców w prace wychowawczo- dydaktyczną jako współpartnerów.

Programy zewnętrzne w Przedszkolu:

"Mamo, tato, wolę wodę"

Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!” jest prowadzony przez Żywiec Zdrój nieprzerwanie od 2009 roku przy wsparciu Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka. Celem projektu jest edukacja dzieci w zakresie pozytywnego wpływu wody na organizm człowieka i jej znaczenia dla całego środowiska.

Dzięki materiałom edukacyjnym opracowanym przez ekspertów, dzieci, poprzez zabawę poznają fascynujący świat wody.
Główne cele programu to:

1. skierowanie uwagi dzieci w wieku przedszkolnym na rolę wody w procesach życiowych,

2. popularyzowanie wiedzy o roli i znaczeniu wody dla życia,

3. zachęcenie dzieci do spożywania wody poprzez zwrócenie uwagi na korzystny wpływ wody na samopoczucie,

4   4. propagowanie zdrowego trybu życia oraz zdrowego sposobu odżywiania się,

5. podnoszenie standardów edukacji oraz sposobów propagowania zdrowego trybu życia oraz zdrowego sposobu odżywiania.

 

 

 

KOSZ PEŁEN KSIĄŻEK

Cele:

 • Wprowadzenie dzieci w świat literatury.
 • Budzenie zaciekawienia książką.
 • Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich.
 • Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie.
 • Rozbudzanie wyobraźni.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
 • Budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem.
 • Stwarzanie okazji do samodzielnego czytania.
 • Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
 • Przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek.
 • Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Dotknij, poczuj, zobacz”

Głównym zamierzeniem projektu jest wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania wielozmysłowego.

 

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny: Wspólnie mocniejsi - uczymy się przez integrację

Celem projektu "Wspólnie mocniejsi - uczymy się przez integrację jest poprawienie relacji między dziećmi w przedszkolu oraz rozwijanie ich umiejętności i wiedzy w różnych dziedzinach poprzez wspólną integrację. Projekt składa się z pięciu zadań, które mają na celu rozwijanie różnych umiejętności i wiedzy przedszkolaków.

 

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Europa i ja” jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym. Ma na celu przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie. Poprzez udział w projekcie uczestnicy zdobędą nowe doświadczenia oraz rozwiną zainteresowania dotyczące Europy. Grupa wybiera jeden kraj, który będzie poznawać podczas trwania projektu. Zadania, które będą realizowane to np.: symbole narodowe, słownik obrazkowy, ciekawe miejsca, kuchnia, muzyka, sławni ludzie oraz ciekawostki na temat wybranego kraju.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „EkoFrajda” jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego i odpowiada na założenia kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2023/2024. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowania ekologią, kształtowanie kreatywnego myślenia i wyobraźni, rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych jak również rozwijanie umiejętności współpracy w grupie dzieci. Zadania w projekcie to tylko inspiracje – można zrealizować je według kreatywności dzieci. Wszystkie zadania i prace plastyczno -techniczne będą wykonywane wyłącznie z materiałów nadających się do recyklingu, z materiałów ekologicznych i naturalnych. Na pewno będzie mnóstwo frajdy przy wykonywaniu zadań z projektu.

 

 

 

 

 

Programy innowacyjne w Przedszkolu:

 

Innowacje prowadzone w przedszkolu:

 • Pięknie ćwiczę – pięknie mówię – Innowacja ma na celu stymulowanie rozwoju mowy i języka tak, aby wszystkie dzieci w grupie osiągnęły sprawność artykulacyjną aparatu mowy, umiejętność sprawnego komunikowania się z rówieśnikami o dorosłymi. Prowadzona będzie w grupie 5 – latków „Biedroneczki”

 • W krainie naszych emocji – celem Innowacji jest rozwijanie kompetencji emocjonalnej. Prowadzona będzie w grupie 6 – latków „Motylki”
 • Czym skorupka za młodu ... - głównym celem innowacji jest rozbudzenia zainteresowania zdrowym stylem życia i aktywnym spędzeniem czasu wolnego oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka w tym szczególnie umiejętności służących dbałości o swoje zdrowie. Prowadzona będzie w grupie 6 -latków "Motylki"


Metody pracy z dziećmi

W codziennej pracy z dziećmi nauczyciele stosują różnorodne metody i formy rozbudzające aktywność twórczą dziecka, zapewniają pozytywną motywację do podejmowania zadań rozwijających wiarę we własne siły i możliwości.

Do nich należą:  Metoda projektów polegająca na praktycznym działaniu dotyczącym realizacji pewnego zadania, które zaproponowały dzieci lub nauczyciel. Nauczyciel jest tu jedynie osobą wspomagającą, wyzwalającą inicjatywę dziecka. Pomysł na projekt zależy przede wszystkim od zainteresowań dzieci, lub sytuacji problemowej, w jakiej się znalazły. Najlepsze przyswojenie określonej wiedzy przez dzieci to praktyczne działanie. Następstwem  tego jest wzrost odpowiedzialności za własne postępowanie. Dzięki temu dzieci w naturalny sposób dzieci uczą się odpowiedzialności za słowa, czyny, przyswajają zasady współpracy w grupie a przede wszystkim umiejętności dialogu z poszanowaniem praw drugiego człowieka. Dzieci, które doświadczyły swobody inicjowania działań osiągają w późniejszym okresie lepsze wyniki w nauce.

Matematyka oparta na  metodzie E. Gruszczyk – Kolczyńskiej realizacja elementów tego programu pozwala rozwinąć u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole.

Metoda Ruchu Rozwijająca W. Sherborne - gwarantuje prawidłowy rozwój fizyczny dziecka i pomaga zdobyć poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. Stwarza okazję do współdziałania i partnerstwa oraz umiejętności rozluźniania się po okresie koncentracji.

Pracę z dziećmi wzbogacamy elementami technik Celestyna Freineta dzięki którym szybciej rozwijają się wszystkie zmysły, sprawność językowa, dzieci chętniej podejmują naukę czytania, są otwarte na różne propozycje, życzliwe. Cieszą się z tego, że same coś odkryły, stworzyły, chętnie podejmują rozmowy na określone tematy, są spontaniczne. Czują się ważne i dowartościowane.