Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

We wrześniu i październiku w grupie 5-6 latków realizowany był projekt edukacyjny opracowany przez nauczycielu pt. ,,Jesień w lesie i w ogrodzie". Celem projektu było przybliżanie dzieciom świata przyrody, poznanie różnych środowisk przyrodniczych oraz wzbogacanie wiedzy przyrodniczej dzieci poprzez aktywne działanie, badanie i obserwację środowiska przyrodniczego. Realizacja projektu przebiegała dwuetapowo: Jesień w lesie i Jesień w ogrodzie.

W pierwszej fazie projektu prowadzone były rozmowy na temat zmian zachodzących w  lesie w okresie jesieni. W Kąciku Książki zorganizowana była wystawa książek i albumów o tematyce przyrodniczej. Dzieci słuchały treści opowiadania pt ,,Jesień w lesie" na tle utworu „Cztery pory roku – jesień” –Vivaldiego, uczyły się treści piosenki pt ,,Spadające listki" i zabawy ruchowej do tej piosenki. Podczas wycieczki do lasu dzieci dokonywały obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie, dowiedziały  się, jak zachowują się zwierzęta leśne jesienią, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie (które drzewa trąca liście), jakie dary jesienne ofiarowuje nam las. Z zebranych darów Pani Jesieni, dzieci wykonały korale Pani Jesieni i kasztanowe ludziki. Następnie oglądały teatrzyk pt „Krasnal, jesień i poziomki” autorstwa J.Herman. Wykonały rekwizyty, które następnie wykorzystywały do aranżowania własnych mini - przedstawień teatralnych.

W drugiej części projektu dzieci poznał przemiany, jakie zachodzą jesienią w ogrodzie. Dzięki pomocy rodziców zorganizowany został kącik z darami Pani Jesieni. Dzieci uczyły się na pamięć treści wiersza J.Brzechwy pt. ,,Na straganie" oraz piosenki pt. ,,Witaminki". Poznały budowę i zasady działania sokowirówki oraz wykonały samodzielnie sok, który z apetytem wypiły. W celu utrwalenia swojej wiedzy dzieci rozwiązywały zagadki związane z lasem i ogrodem. Las i ogród stały się również inspiracją dla dzieci przy tworzeniu prac plastycznych różnymi technikami. Podsumowaniem projektu był jesienny koncert w wykonaniu dzieci.