Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości 

Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej

„Ojczyzno ma...”

 

Dnia 16 listopada  2017r. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ostrówku odbył się I Powiatowy Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Ojczyzno ma...”. Celem przeglądu była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży dawnej i współczesnej pieśni patriotycznej, rozbudzanie patriotyzmu w najmłodszym pokoleniu, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i przywiązania do ziemi ojczystej, pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny oraz wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności.

Swoją obecnością przegląd uświetniła Pani Porucznik Marianna Krasnodębska ps. Wiochna, żołnierz AK, odznaczona medalem „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”. Mianowana została przez organizatorów Przewodniczącą Jury, w skład którego weszli również Pani Wanda Kot – wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrówku, Pan Jarosław Burkiet – wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ostrówku oraz Pani Katarzyna Król – nauczyciel tejże szkoły.

Usłyszeliśmy zarówno popularne pieśni patriotyczne jak i mniej znane piosenki. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom umiejętności wokalnych.

Po wysłuchaniu występów konkursowych jury wyłoniło laureatów:

W kategorii klas I – III

I miejsce – Dominik Łukaszczuk z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nadrybiu

II miejce – Martyna Buch z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w

Ostrówku

III miejsce - Kacper Kondracki ze Szkoły Podstawowej w Łańcuchowie

 

W kategorii klas IV – VII

I miejsce – Julia Zając ze Szkoły Podstawowej z Łańcuchowa

II miejsce – Oliwia Sermanowicz z Zespołu Szkół w Puchaczowie

III miejsce – Natalia Biernacka z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ostrówku

wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

Izabela Szurek z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nadrybiu, Anna Kucybała z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ostrówku, Zuzanna Tarkowska z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ostrówku, Wiktor Wieczorek ze Szkoły Podstawowej w Jaszczowie

Następnie wręczono nagrody i dyplomy dla laureatów. Serdeczne podziękowania składamy panu Adamowi Grzesiukowi Wójtowi Gminy Puchaczów za objęcie patronatem naszego przeglądu.

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy młodych wokalistów za rok.

 

Elżbieta Filipiak

Katarzyna Król