Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

I SEMESTR

 

Działania podejmowane w ramach programu

„Szkoła promująca zdrowie”

w roku szkolnym 2017/18

w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Ostrówku

w Szkole Podstawowej im Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku

I semestr

15.09. 2017r. – Sprzątanie świata – akcji przyświecało motto „Jeśli świat będzie czystszy – zdrowa będzie żywność , powietrze i woda” . Uczniowie sprzątali teren przyszkolny. Na wychowawczych prowadzone były pogadanki na temat segregacji odpadów.

20 września 2017r. – skacząca lekcja wychowania fizycznego – uczniowie klas 4 wzięli udział w zajęciach w strefie wysokich lotów w Lublinie. Zajęcia na trampolinach zaowocowały ponownymi wyjazdami, ale już w gronie rodzinnym

27 września 2017r. – uczestnictwo uczniów w Powiatowych Biegach Przełajowych  w Cycowie

28 września 2017r. – dzień chłopaka – konkursy, upominki, dyskoteka.
2 września 2017r. – wyjazd klas 5-7 na wycieczkę do Lublina (Podziemna trasa turystyczna, Stare Miasto, Centrum Spotkania Kultur – koncert edukacyjny zorganizowany w ramach Międzynarodowego  Dnia Muzyki)

10 października 2017r. - Wyjazd uczniów klas 4 na wystawę grzybów zorganizowaną przez Stację Sanitarno- Epidemiologiczna w Łęcznej

18 października 2017r. – wyjazd uczniów klas 4 na ścieżkę przyrodniczą do Nadrybia

Wrzesień- październik 2017r. – „Zmień dietę Sebastiana” – udział Szkolnego Klubu Wolontariuszy w ogólnopolskiej akcji „Podziel Się Posiłkiem”

24 października 2017r. – lekcja o bezpieczeństwie – z policjantką z Powiatowej Komendy Policji.

26 października 2017r. – przygoda w Królestwie Gwiazd – mobilne planetarium w naszej szkole

30 października 2017r – wycieczka uczniów edukacji wczesnoszkolnej do Nowej Dęby i Pacanowa;
Październik/listopad  2017r – wyjazdu uczniów na mogiły żołnierzy poległych w czasie I i II wojny światowej.

Październik  2017r. – udział w turnieju Z Podwórka Na Stadion”;

7 listopada 2017 r. – udział w jesiennym Rambicie  uczniów klasy 3 organizowanym przez GOK w Puchaczowie
8 listopada 2017 r. – Podsumowanie programu „Śniadanie daje moc”;

Udział w turnieju „Z Podwórka Na Stadion o Puchar Tymbarku” – II miejsce w Gminie naszej drużyny;

10 listopada  2017 r. „Pieśń o Tej, co nie zginęła”- spotkanie z pieśniami i piosenkami żołnierskimi; wspólne śpiewanie;

16 listopada  2017 r. zorganizowanie i przeprowadzenie I Powiatowego Przeglądu Piosenki Patriotycznej „Ojczyzno ma”;

1 grudnia 2017 r. Spotkanie z policja – odpowiedzialność prawna nieletnich, przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc, bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

1 grudnia 2017 r. – uroczyste podsumowanie VII edycji Powiatowego Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego – nasza szkoła zajęła III miejsce.

6 grudnia 2017 r. – Historia i kultura wsi polskiej – udział wszystkich uczniów naszej szkoły w widowisku w wykonaniu Grupy Artystycznej „Sami Swoi”  ;

6 grudnia 2017 r. – Wizyta Świętego Mikołaja w naszej szkole;

9 grudnia 2017 r. – udział uczniów  - wolontariuszy w „Szlachetnej paczce”;

12 grudnia 2017 r. – Udział uczniów klasy 4 i 2 w warsztatach świątecznych

11-13 grudnia 2017 Pomóż dzieciom przetrwać zimę

7 grudnia 2017 Spotkanie z teatrem – wyjazd uczniów klas 5 i 7 do Lublina do Teatru im. J. Osterwy na spektakl „Sposób na Euklidesa” ; spotkanie z lalkarzem w Centrum Spotkania Kultur; wizyta w Muzeum Czechowicza;

8- 15 grudnia 2017 - Mikołajkowy Turniej Zdrowotny

18 grudnia 2017 r. – Koncert Muzyków z Filharmonii Lubelskiej  „W zimowym nastroju” w naszej szkole ;

22 grudnia 2017 r. Wigilia w szkole- montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów klasy I i IVa; wspólne spożywanie posiłku; śpiewanie kolęd;

  

 

 

Szkolenia dla rady pedagogicznej i rodziców w roku szkolnym 2017/18

 

  1. 5. 10 2017 r. – Opieka nad dzieckiem z cukrzycą typu I w placówce oświatowej;
  2. 30. 11. 2017 r. – „Otwórz się na mnie”- - uczeń z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym;
  3. 19.12.2017 r. – spotkanie rady pedagogicznej i rodziców z dietetykiem;
  4. 4 stycznia 2018 r.  szkolenie rady pedagogicznej „Organizacja pomoc psychologiczno - pedagogiczna w świetle nowego rozporządzenia”